Konkurence je průměrná
- Buďte lepší -
  • Webové stránky jsou jedním z nejlevnějších reklamních nástrojů.
  • Jestli mají nabízet službu, prodávat nebo poskytovat informace, musí být navrženy kvalitně.
  • Webové stránky jsou investicí, která se musí vrátit.